ovjera-m

OVJERA / M

Informacije o ovjeri mjernih uređaja KERN laboratorija


Ovjera, nazvana "ocjenjivanje sukladnosti" za novu konceptualnost, znači službeno ispitivanje točnosti dimenzija, utega, vaga i mjernih instrumenata u skladu sa zakonom o dimenzijama i težini. Ocjenu sukladnosti mogu dobiti samo vage s odobrenim projektom i samo utezi prema OIML klasama E2, F1, F2 i M1.

Prema EU d direktivi 2014/31 / EU vage moraju biti službeno potvrđene, ako se koriste na sljedeći način:

  • komercijalna primjena ako je cijena robe određena vaganjem (kupoprodaja preko vage)
  • u proizvodnji lijekova u ljekarnama, u analizama u medicinskom i farmaceutskom laboratoriju
  • u službene svrhe
  • u proizvodnji gotovih paketa
  • u medicini

Ovlašteni djelatnici provjeravaju i zatim pečate oznakom sukladnosti (oznaka ovjere M). Time se potvrđuje valjanost unutar dopuštene tolerancije za provjeru. Opseg EU provjere odnosi se na sve zemlje Europske unije. Što se tiče razdoblja valjanosti, primjenjuju se odgovarajući nacionalni propisi.

Tablica klasa prema vrsti

Vrsta uređaja Klasa
Analitički mjerni uređaji I
Precizni mjerni uređaji II
Industrijski mjerni uređaji (komercijalna primjena vaga) III